Στην Καλλιθέα Πατρών Αχαΐας δραστηριοποιείται από το 1920 η οικογένεια Γιαννόπουλου. Στο οινοποιείο της παράγει κρασιά κυρίως από γηγενείς αλλά και διεθνείς ποικιλίες σταφυλιού που προέρχονται τόσο από τους ιδιόκτητους αμπελώνες της όσο και από τα πλησιέστερα προς αυτούς και προσεκτικά επιλεγμένα αμπελοτόπια.

Η καλλιέργιεα του αμπελιού και η οινοποίηση γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα, με γνώση του ξεχωριστού χαρακτήρα κάθε ποικιλίας, αλλά και με διορατικότητα, επιμονή και συνέπεια.

Η συμπόρευση με την τεχνολογία και η ενημέρωση για τις καινοτόμες τεχνικές αμπελοκαλλιέργειας και παραγωγής είναι άμεση προτεραιότητα για την οινοπαραγωγική οικογένεια με παράλληλη αξιοποίηση των παραδοσιασιακών μεθόδων.

Κύριος στόχος η παραγωγή ποιοτικών κρασιών με τα χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητα του μικροκλίματος της περιοχής.

Βασική προϋπόθεση η ορθή καλλιέργεια της γης, η σωστή διαχείρηση των φυσικών πόρων, η μικρότερη δυνατή σπατάλη ενέργειας, η διαφύλαξη του οικοσυστήματος, ο σεβασμός των τοπικών πολιτιστικών αξιών.

Σημαντικός παράγοντας στην κοινωνική αλλά και επιχειρηματική ταυτότητα της Καλλιθέας είναι η συνειδητή επιλογή της οικογένειας Γιαννόπουλου να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής καθώς και να αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους αμπελουργούς της ευρύτερης περιοχής.

Με το οινοποιείο τους οι Γιαννόπουλοι συμμετέχουν ενεργά στην αμπελοοινική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική παράδοση του τόπου, αφού οι αμπελώνες τους με τα ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά και τοπογραφικά τους χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τις ποικιλίες της αμπέλου, προσδίδουν στα κρασιά της περιοχής αυτής τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα που τα διακρίνουν.